About Selby

Who we are & what we want

Farmhouse – din markedssupport!

Ønsker du å ta steget i front, men trenger mer ressurser på ferden?
Vi tilbyr sentrale tjenester relatert til produkt- og markedsutvikling, og er kanskje den ekstra ressursen du trenger!
Markedsfunksjonens viktigste oppgave er å sørge for at det man leverer skaper verdi for kundene. I tillegg til alle operative oppgaver, skal man også ha ressurser til å utvikle seg, oppdatere seg og gjøre innovasjoner underveis for å sikre fremtiden.
Vi tilbyr ulike samarbeidsløsninger:
Prosjektengasjement: Fra mindre oppgaver til større utviklingsprosjekt.
Fastavtaler: Ønsker du å knytte Farmohuse til deg som din faste markedssupport over tid, er det smart å inngå fastavtale. Omfanget bestemmer du. Dette kan omfatte alt fra faste definerte oppgaver eller ansvarsområder som vi følger opp og rappoterer på, til utviklingsprosjekter og andre små og store tiltak. Prisen på fastavtaler er gunstig, men vil avhenge av omfanget.

Kompetanse

Produkt- og konseptutvikling
Forretningsmodellering
Eksporthåndtering
Merkevarebygging

Markedsføring
Salg- og kommunikasjon
Innovasjonsprosess

Design og kreativ metode
Prosjekt-og prosessledelse
IPR

 

Hva gjør vi?

PROSJEKTUTVIKLING

Farmhouse kan utføre prosessledelse hele veien fra idèutvikling til kommersialisering. Vi kobler på den fagkompetanse som er aktuell for deg som kunde i det enkelte prosjekt.

 • Prosjektledelse
 • Finansiering
 • Konseptutvikling
 • Design
 • Prototyping og testing
 • Kommersialisering

Utover referanseprosjekter som er vis til her på nettsiden, har vi gjennomført flere som ikke kan publiseres grunnet hemmelighold.

MARKEDSUTVIKLING OG MARKEDSTILGANG

Det finnes mange premissgivere i et marked som gjør det viktig med god kartlegging av markedsmuligheter og risiko. Farmhouse har erfaring fra flere bransjer, og har bidratt til å gjennomføre tiltak gjennom kommersialiseringsfaser for bl.a. å sikre tilgang til nye markeder:

 • Kartleggeing av produktkrav (ISO standarder m.m.) og heving av produktstandard
 • Koordinering av produkttesting og godkjeninger
 • Kartlegge handelsreguleringer og eksportrisiko
 • Koordinere eksportsikring
 • Verdikjedeutvikling, salgskanaler, kommunikasjon, salgsverktøy
 • Merkevare, produktdifferensiering
 • Segmentering
 • Etablering av relaterte interne rutiner og prosesser

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER (IP)

   Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva man har av immaterielle verdier og hvordan beskytte disse. I en ny rapport fra verdensorganisasjonen for immaterialrett, WIPO, er det for første gang kartlagt at 1/3 av et produkts verdi skriver seg fra immaterielle eiendeler som design, teknologi, merkevare m.m. Farmhouse kan bidra til utvikling og sikring av dine immaterielle verdier. Vi tilbyr:
 • Opplæring
 • IP/IPR strategi
 • Registrering av patent, varemerke, design
 • Andre beskyttelsesmetoder

Kontroll på lovverket er avgjørende for å lykkes – både når det gjelder å sikre egne rettigheter, og for å unngå ulovlig utnyttelse andres rettigheter. Farmhouse har selv gjennomgått en rekke kurs og er blant annet RRA sertifisert (reklamerettslig ansvarlig) – innen IPR og tilknyttet lovverk. Opplæringen er gitt av advokatfirmaene Haavind og Grette, Patentstyret, Forbrukerombudet, TV2, m.fl.

NETTVERK

   Vi har et godt nettverk som utfyller oss – med spisskompetanse innenfor flere fagområder:
 • IKT – programvareutviklere, webutviklere, front end designere
 • Design – industridesign, grafisk, 3D modellering m.m.
 • Industri-materialbearbeiding
 • Forskning; Sintef, Rise Sweden (SP Science Partner), Swerea m.fl.

fjordspenn1

Ønsker du å vite mer om vår erfaring og hvordan vi kan tilpasse oss dine behov, ta kontakt en uforpliktende prat

TA KONTAKT