About Selby

Who we are & what we want

Farmhouse – din samarbeidspartner fra idè til marked.

Farmhouse leverer produkter og tjenester innen markedsføring og produkt-/markedsutvikling. Sammen med våre partnere utgjør vi et team som kan påta seg utfordrende oppgaver på flere felt relatert til design, forretningeutvikling og IKT. Derfor har vi fokus på samarbeidsløsninger som gjør at du som kunde kan dra nytte av den kompetansen du ønsker – når du trenger det. Vi kan hjelpe deg i gang med alt fra enkle og effektive tiltak, til større strategiske utviklings- og innovasjonsprosjekter.
Dagens digitale teknologi gir utallige muligheter som gjør at man er bedre rustet til å skape endringsdyktge bedrifter. Tradisjonelt sett har innovasjon vært forbundet med selve produktet, men i dag må man se dette i en utvidet kontekst, der måten man når kunden på må være en viktig del av innovasjonen for å lykkes. Kommunikasjon, service, kanalvalg, merkevare og evne til å engasjere er sentrale elementer. Vi må bygge forretningsmodeller som når kunder på nye måter, og teknologien bidrar til å skape helhet i dette – gode kundeopplevelser og effektiv samhandling.  

 

Kompetanse

Tjeneste -, produkt- og konseptutvikling
Forretningsutvikling
Internasjonalisering
Merkevarebygging

Markedsføring
Salgs- og kommunikasjonsstrategi
Digitale medier

Design og kreativ metode
Prosjekt-og prosessledelse
IPR

 

Hvordan jobber vi?

Prosjektbasert

Enkeltprosjekt med fokus på et eller flere forbedringsområder.

Markedskoordinator

Vårt fast engasjement, der vi kan være ditt forlengede faste markedsteam med relevant kompetanse – når du trenger det. Du som kunde avgjør fokus og omfang fra planlegging til implementering/drift. Oppgave eksempler:

1. Strategi og plan

 • Budsjett og ressurser
 • Analyse og innsikt
 • Markedsmuligheter
 • Markedsadgang
 • Produktstrategi og IPR
 • Kommunikasjon
 • Merkevare
 • Distribusjonsvalg
 • Eksportstrategi
 • Miljø, omgivelser

2. Utvikle verktøy

 • Nettside, nettbutikk
 • App
 • PR, kampanjer, reklameinnhold
 • Digitale markedskanaler
 • Profilering
 • Produktdesign
 • Beskytte immaterielle rettigheter
 • Følge opp produktsertifiseringer
 • Tilrettelegge for eksport

3. Skape effekt

 • Effekt i sosiale kanaler
 • Lanseringer
 • Messeaktivitet
 • Implementering av interne rutiner
 • Oppfølging av årshjul
 • Effektmåling
 • Justering og kontinuerlig forbedring

PROSESSLEDELSE UTVIKLING-OG INNOVASJON – vi har lang erfaring med administrasjon og prosessledelse av små og store utviklings- og innovasjonsprosjekter. Slike prosesser er kreative og eksperimenterende og resultatet er ukjent ved oppstart. Vi hjelper deg å;

 • sørge for kontinuitet i prosjektene
 • sikre kreativitet og deltagelse fra alle involverte
 • visualisere resultat
 • dra inn øvrig kompetanse (t.d. eksperter, fagmiljø, FoU-samarbeid)
 • fokusere helhetlig fra idè til kommersialisering – bygge forretningsmodell

Kontakt oss i dag for en prat om ditt prosjekt

TA KONTAKT