About Selby

Who we are & what we want

Farmhouse – din samarbeidspartner fra idè til marked.

Farmhouse leverer produkter og tjenester innen markedsføring og markedsutvikling, samt prosessledelse i utviklings-og innovasjonsprosjekter. Sammen med våre partnere utgjør vi et team som utfyller hverandre og har spisskompetanse innenfor flere fagområder, og kobler på ytterligere kompetanse alt etter behov. Vi tilbyr ulike samarbeidsløsninger for at du som kunde skal dra nytte av den kompetansen du ønsker – når du trenger det. Tradisjonelt sett har innovasjon vært forbundet med selve produktet, men i dag må man se dette i en utvidet kontekst, der måten man når kunden på må være en viktig del av innovasjonen for å lykkes. Kommunikasjon, prosesser, service, kanalvalg, merkevare og evne til å engasjere, er sentrale elementer. Vi må bygge forretningsmodeller som når kunder på nye måter – som skaper gode opplevelser og effektiv samhandling. Å skape unik helhet i dette, er en av våre viktigste oppgaver!
 

 

Kompetanse

Tjeneste -, produkt- og konseptutvikling
Forretningsutvikling
Internasjonalisering
Merkevarebygging

Markedsføring
Salgs- og kommunikasjonsstrategi
Digitale medier

Design og kreativ metode
Prosjekt-og prosessledelse
IPR

 

Hvordan jobber vi?

Prosjektbasert

Enkeltprosjekt med fokus på et eller flere forbedringsområder.

Markedskoordinator

Vårt fast engasjement, der vi kan være ditt forlengede faste markedsteam med relevant kompetanse – når du trenger det. Du som kunde avgjør fokus og omfang fra planlegging til implementering/drift. Eksempel på oppgaver vi kan bidra med:

1. Strategi og plan

 • Budsjett og ressursplan
 • Innsikt og analyse
 • Markedsidèer
 • Markedsadgang
 • Produktstrategi og IPR
 • Kommunikasjonstrategi
 • Merkevarestrategi
 • Distribusjonsvalg
 • Eksportstrategi
 • Miljø, omgivelser

2. Utvikle verktøy

 • Digitale markedskanaler (nettside, nettbutikk, sosiale medier)
 • Apputvikling
 • PR, kampanjer, reklameinnhold
 • Profilering
 • Produkt-/emballasjedesign
 • Beskytte immaterielle rettigheter
 • Følge opp produktsertifiseringer
 • Tilrettelegge for eksport

3. Skape effekt

 • Markedsføre
 • Gevinst av registrerte immaterielle rettigheter
 • Interne rutiner
 • Effektmåling
 • Justering og kontinuerlig forbedring

PROSESSLEDELSE UTVIKLING-OG INNOVASJON – vi har lang erfaring med administrasjon og prosessledelse av små og store utviklings- og innovasjonsprosjekter. Slike prosesser er kreative og eksperimenterende og resultatet er ukjent ved oppstart. Vi følger internasjonale standarder for innovasjonsledelse, kominert med designdrevet innovasjonsmetodikk. Vi hjelper deg å;

 • definere og planlegge prosjekt
 • finansieringssøknader
 • sørge for kontinuitet i prosjektene
 • sikre kreativitet og deltagelse fra alle involverte
 • visualisere resultat
 • dra inn øvrig kompetanse (t.d. eksperter, fagmiljø, FoU-samarbeid)
 • fokusere helhetlig fra idè til kommersialisering – bygge forretningsmodell

Kontakt oss i dag for en prat om ditt prosjekt

TA KONTAKT