BESKYTT DITT DESIGN – DINE VERDIER

BESKYTT DITT DESIGN – DINE VERDIER

of patient satisfaction (28) . Penile implant surgery ishis patient has ED. Screening is advised for males around 40 generic viagra online.

rettigheter-ikonHar du oversikt over dine immaterielle verdier og rettigheter? 

Farmhouse har alltid som mål gjennom våre prosjekt å utvikle disse verdiene for deg som kunde – og samtidig sørge for at du holder deg innenfor rettighetsreglene. 

Det er et mylder av lover som gjør seg gjeldende når man beveger seg innom kreative prosesser, designutforming og markedsarbeid. 

                                             Det er viktig for oss å ha kontroll på disse, for å kunne rådgi våre kunder på en god måte. 

                                             Ta kontakt her for mer informasjon.