Innovasjon i helse og omsorg

Innovasjon i helse og omsorg


Vi har tatt en prat med Jeanette Jensen – kommunalsjef helse og omsorg i Vågsøy Kommune. Vi var interessert å vite mer om kommunen sine erfaringer ved bruk av designdreven innovasjonsprosess og servicedesign

be handled by the primary care physicians. The urologistwould help lift the stigma associated with the condition generic viagra online.

. Samt hva en kommune vektlegger i innovasjonsprosjekter.

Kva erfaring har de hatt med denne type designdrevne utviklingsprosessar?
Lite erfaring, men vi er nysgjerrige på og kan tenke oss å gjere meir av det

Kva har de erfart har vore dei viktigaste aspekta ved å ta i bruk designkompetanse?
Nokon utan frå med ulik fagbakgrunn enn tradisjonell pleie og omsorg  kjem inn og ser på tenestene med nytt blikk. Det har vist oss nye muligheter for tjenesteyting og samarbeid, og dempet begrensinger.

Har det vore overraskande moment i prosessen?
Ja det har det. Overraskande og positivt at ein klarte å sjå heihetsbilde og utfordringane  for kommunen så raskt. Gode på å samle data og sette dei inn i ein  kontekts med muligheter
. Ein  jobba systematisk og selvstendig.

Kva ser de som dei største utfordringane i ein innovasjonsprosess?

  • Forankring
  • Økonomi
  • Entusiasme
  • Endringsvillighet
  • Motivasjon
  • Tid

Kva er dei viktigaste erfaringane de tar med vidare i evt. andre oppgåver og prosjekt?
Det har vore eit «klokt grep» å engasjere nokon utanfrå  med ulik bakgrunn, utdanning, erfaring og profesjon.

Involverte i forprosjektstudien frå Farmhouse var:
Gro Flølo – prosessleiing og konseptutvikling
Ribekka Beitveit – servicedesign, student KHIO

Sit du på ein prosjektidé du gjerne ønskjer å kome i gang med?
Vi tar gjerne ein kaffiprat med deg! Kontakt oss her.