Farmhouse sommarbyrå 2014

Farmhouse sommarbyrå 2014
Frå idé til produkt på 7 veker.
Har du prosjektidear som ligg i skuff og skap og som gjerne skulle vore påbegynt?
Produkt eller tjenester som treng utvikling?

7 veker frå 30. juni til 15. august kobler Farmhouse designstudentar frå ei rekke designfelt med næringsliv som har behov for å utvikle produkt, tjenester eller prosjekt.

Designstudentar under profesjonell leiing
Studentane er ansatt i Farmhouse
Prosjektleiing av Farmhouse
Skreddarsydde team etter behov
Headhunta og kvalitetssikra av Farmhouse
Over 50 søkarar innen ei rekke designfelt
Frå idé til produkt på 7 veker

Frist for å levere inn prosjektidear: 20.mai

Meir info:
+47 41 43 42 74
post@farmhouse.no