Samarbeid med Høgskulen i Volda – strategisk design

Samarbeid med Høgskulen i Volda – strategisk design
Farmhouse og Høgskulen i Volda samarbeider i kurset strategisk design.
Eit kurs med fokus på brukarforståelse, forretningsstrategiar,
konseptutvikling, design og markedsføring.